Hoe ga ik te werk?

Centraal in mijn werkwijze staat dat iemand zich allereerst veilig en vertrouwd moet voelen alvorens er gewerkt kan worden aan de coachvraag. Om resultaatgericht te kunnen werken aan persoonlijke en professionele groei is vertrouwen tussen coach en coachee belangrijk. De inhoud van de gesprekken is daarom van vertrouwelijke aard.

Na een kort intakegesprek volgt een vervolggesprek. Nadat de hulpvraag is besproken wordt de doelstelling schriftelijk vastgelegd. Tijdens het coachingstraject worden in de meeste gevallen ook korte opdrachten meegegeven die onderdeel zijn van het veranderingsproces.
Aan het begin van elk gesprek wordt altijd eerst teruggekeken op de afgelopen periode.

De ervaringen worden dan besproken waarna de vervolgstappen worden doorgenomen. Er vindt regelmatig een tussentijdse evaluatie plaats ten aanzien van de coachvraag en de doelstelling met de intentie om deze steeds scherp en actueel te houden. De Europese richtlijnen voor coaching (te vinden op internet) worden op 4 hoofdgebieden gevolgd: respect, integriteit, verantwoordelijkheid en professionaliteit.

Wil je meer informatie of een afspraak maken dan kun je contact opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

Tarieven:

LifeCoaching:                 €  50 –  80 per uur (excl. BTW)

Voor bedrijven:                € 110 per uur (excl. BTW)

Loopbaancoaching:      €  50 –  80 per uur (excl. BTW)

Voor bedrijven:                € 110 per uur (excl. BTW)

Interim HR-advies:        € 130 per uur (excl. BTW)

Teamontwikkeling:        € 130 per uur (excl. BTW)

Prijzen per 1 januari 2024