Life-Coaching

Helpt mensen hun eigen leven vorm te geven vanuit hun diepste wensen en talenten in alle levenssferen en levensfasen. Lifecoaching onderzoekt drie wezenlijke levensvragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Het is een vorm van coaching waarin het leven van iemand onder de loep wordt genomen. Dit in tegenstelling tot de meeste andere vormen van coaching waarin naar de werksfeer wordt gekeken. Het doel van LifeCoaching is om het levensgeluk op alle gebieden te verhogen en te werken aan verandering.

Loopbaanbegeleiding

De arbeidsmarkt verandert razendsnel. Mensen worden meer dan ooit uitgedaagd om zelf de regie over hun leven/loopbaan te nemen. Ik wil  mensen daarin ondersteunen en begeleiden. Vanuit mijn jaren lange ervaring met loopbaanadvies ben ik ervan overtuigd hier een meerwaarde voor de coachee te zijn. Samen de zoektocht aan naar ander werk. Op de hoogte van de arbeidsmarkt en de actuele thema’s die daarin spelen heb ik voldoende bagage om coachees hun loopbaandroom te laten verwezenlijken.Vanaf 1 februari 2020 ben ik officieel loopbaanadviseur voor FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen Woningcorporaties).

Interim HR & Organisatie advies

Ten aanzien van het HR-advies kan ik mijn jarenlange expertise op het gebied van het brede werkterrein van HRM inzetten ten behoeve van werkgevers. Dat is zowel op tactisch als strategisch niveau mogelijk. Voor een uitgebreider CV bekijk mijn LinkedIn profiel.

Teamontwikkeling

Bouwen aan een succesvol en mensgericht team vraagt voortdurend aandacht voor de ontwikkeling van het team en de individuele teamleden. Een team is nu eenmaal een organisch geheel dat constant in verandering is. Zo kunnen situaties van mensen veranderen, verwachtingen en doelen worden bijgesteld en samenwerkingen op de proef gesteld. Samen op weg, samen verantwoordelijk voor doelen en resultaten op een mensgerichte manier.